Een ouderschapsplan - Link Juristen en Mediators

Een ouderschapsplan

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Een ouderschapsplan

Wat moet en staat er eigenlijk allemaal in?

Een ouderschapsplan is het document waarin je als ouders de afspraken vastlegt over de uitoefening van het ouderschap als jullie uit elkaar gaan. Denk aan afspraken over de verzorging, de ontwikkeling en de opvoeding van je kind of kinderen.

Een ijsje op een tafel

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Hebben jullie beide het gezag over de kinderen dan ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als je gaat scheiden. Heeft maar één persoon het gezag over de kinderen dan hoeft er geen ouderschapsplan opgesteld te worden. Wel is het verstandig om te doen, zodat alle afspraken duidelijk op papier staan. Het is namelijk belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn na de scheiding, dat biedt ze stabiliteit. De gemaakte afspraken in het ouderschapsplan vormen het uitgangspunt en de leidraad.

Welke afspraken staan en moeten erin?

In principe bepaal je als ouders zelf wat je belangrijk vindt en welke afspraken je graag wil vastleggen. De wet stelt echter wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • Hoe de zorg en opvoeding is geregeld en hoe de omgang met de kinderen is geregeld.
  • Hoe je elkaar als ouder informatie verschaft over belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld de schoolkeuze.
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders die samen ouderlijk gezag hebben, spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt je ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Kind(eren) betrekken bij het ouderschapsplan?

Er verandert veel in het gezin wanneer jullie gaan scheiden en voor kinderen is de impact meestal erg groot. Zij hebben een stabiel thuis nodig en juist dat verandert enorm bij een scheiding. Belangrijk is het dan ook dat de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan worden betrokken. Natuurlijk wel op een manier die bij hun leeftijd past. Door de zaken uit het plan samen te bespreken krijgen kinderen de mogelijkheid om te praten over de scheiding en zich te uiten. Daarnaast kunnen kinderen die oud genoeg zijn ook zelf aangeven wat zij belangrijk vinden. Ze voelen zich dan gehoord en gewaardeerd.

Aanpassen ouderschapsplan

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer een van jullie een andere baan met een ander inkomen krijgt, gaat verhuizen of een nieuwe relatie krijgt. Het is daarom handig het ouderschapsplan zo op te stellen dat het mee kan groeien met de kinderen en de veranderende omstandigheden. Jullie zullen daarvoor ook momenten moeten afspreken waarbij je met elkaar kijkt hoe alles loop en of afspraken aangepast moeten worden.

Hulp nodig?

Heb je vragen of hulp nodig bij het opstellen van je ouderschapsplan? Neem gerust contact met ons op. Onze LINK mediators zijn gespecialiseerd familiemediator en ervaren in het opstellen van ouderschapsplannen.

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK