Kinderalimentatie in drie simpele stappen! Link juristen & mediators te Oss

Kinderalimentatie berekenen!

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan gerust contact op via 06-26456419 of stuur een mailtje naar welkom@linkjuristenenmediators.nl.

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Kinderalimentatie berekenen

Als je gaat scheiden of jullie gaan uit elkaar, moet er van alles worden geregeld. Hebben jullie samen ook kinderen, dan moet je het voor hen ook goed regelen. De verplichting om voor je kinderen te zorgen blijft immers bestaan. Of jullie getrouwd of samenwonend waren of misschien niet eens een relatie hadden, maakt daarbij niet uit. Ook op financieel vlak ben je verplicht om voor je kinderen te zorgen. Deze financiële onderhoudsplicht heet kinderalimentatie en loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn.

In dit artikel leggen wij je aan de hand van drie simpele stappen uit hoe we de kinderalimentatie berekenen.

Alimentatieberekening nodig?

De drie stappen

Stap 1: Het vaststellen van de behoefte van een kind. Anders gezegd; hoeveel heeft een kind nodig? (Tremanormen)

Stap 2: Het vaststellen van de draagkracht van de ouders. Anders gezegd; hoeveel kunnen de ouders betalen?

Stap 3: Vergelijken & verdelen. Hoeveel moeten de ouders, gelet op hun draagkracht, naar rato bijdragen aan financiële behoefte van het kind?

Stap 1: De behoefte van een kind

De financiële behoefte van een kind zijn de kosten van een kind die kunnen worden vastgesteld volgens de richtlijnen van het Tremarapport Alimentatienormen. Het rapport is voor het eerst gepubliceerd in 1979 en heeft in de praktijk een ruime toepassing gevonden. Het doel van het rapport is het leveren van een bijdrage aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van de rechtspraak in alimentatiezaken. De aanbevelingen in het rapport zijn echter geen wet en rechters en partijen kunnen in individuele zaken daarvan afwijken. Het rapport bevat dus aanbevelingen en geeft daarmee een eenvormige praktische invulling van de wettelijke maatstaven van behoefte en draagkracht.

Het uitgangspunt bij de vaststelling van de financiële behoefte van een kind is altijd dat een kind er na de scheiding niet op achteruit gaat. Dus de levensstandaard het gewend is gedurende het samenzijn van de ouders dient zoveel als mogelijk gehandhaafd te worden. Die levenstandaard is gebaseerd op het netto gezinsinkomen vlak voor de scheiding. Dat is in principe de optelsom van het netto inkomen van beide ouders vlak vóór de scheiding. Hierbij tellen de volgende zaken mee:

– Netto inkomen, bijvoorbeeld uit loondienst, uitkering, eigen onderneming of vermogen

– Vakantiegeld (meestal 8% van het jaarinkomen)

– Eventuele bonussen of 13de maand

– Te ontvangen belastingtoeslagen, zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget (KGB)

De volgende twee zaken worden bewust buiten de optelsom gelaten:

– Fiscale bijtelling van eventuele auto’s van de zaak

– Fiscaal voordeel van hypotheekrenteaftrek

NIBUD tabel kinderbehoefte

Als het netto gezinsinkomen is vastgesteld wordt dat ingevuld in een tabel met vastgestelde normbedragen voor de kinderbehoefte (NIBUD). Uit de tabel kunnen we dan heel eenvoudig opmaken wat de kinderbehoefte in een specifieke gezinssituatie.

De gedachte hierbij is: hoe hoger het gezinsinkomen was, hoe meer geld er aan de kinderen werd besteed. In de tabel wordt ook rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de hoeveelheid kinderen in een gezin.

Stap 2: De draagkracht van de ouders

Als ouder ben je beide verplicht om bij de dragen in de kosten van een kind. Om te bekijken wat iedere ouder kan bijdragen in de financiële behoefte een kind, zonder in de financiële problemen te komen, maken we een draagkrachtberekening. De draagkracht van ieder geeft aan hoeveel geld een ouder maandelijks kan missen én dus hoeveel kan worden bijgedragen in de financiële behoefte van een kind. We berekenen de draagkracht op basis van de situatie ná de scheiding en deze wordt voor beide ouders apart uitgerekend.

De volgende vijf stappen worden daarbij doorlopen:

  1. Vaststellen van het bruto inkomen na de scheiding.

Meestal is het inkomen na de scheiding gelijk aan het inkomen voor de scheiding. Is dat niet het geval omdat bijvoorbeeld één van de twee heeft besloten om meer of juist minder te gaan werken, dan rekenen we met het te verwachten nieuwe bruto inkomen.

  1. Bepalen van de belastingen en toeslagen die na de scheiding gelden.

Na de scheiding zijn ouders niet langer fiscaal partner. Hierdoor verandert er veel op het gebied van belastingen. Wellicht kun je als ouder kindgebonden budget (KGB) aanvragen en is er mogelijk recht op een inkomensafhankelijke combinatiekorting.  Door nu de belastingen van het bruto inkomen af te trekken, krijgen we zicht op het netto inkomen na de scheiding.

  1. Vaststellen van het zogenaamde draagkrachtloos inkomen.

Dit is het deel van je inkomen dat je nodig hebt voor het betalen van je normale lasten. Voor het bepalen van de kosten van levensonderhoud zijn er normbedragen beschikbaar, die verschillen afhankelijk van de persoonlijke situatie. Om discussie te voorkomen wordt dus niet uitgegaan van je werkelijke kosten, maar van reeds vastgestelde reële kosten. De reële woonlasten zijn vastgesteld op 30% van je netto maandinkomen.

  1. Berekenen van de draagkrachtruimte.

Vanaf nu is het simpel. Het verschil tussen het netto inkomen na de scheiding en het draagkrachtloos inkomen, levert de zogenaamde draagkrachtruimte op.

  1. Het berekenen van de draagkracht voor kinderalimentatie.

Van de vastgestelde draagkrachtruimte is bepaald dat 70% beschikbaar is voor kinderalimentatie en 30% voor jezelf. Die 70% wordt ook wel de draagkracht genoemd.

Stap 3: Vergelijken en verdelen

Nu de draagkracht van ieder bekend is, kunnen we gaan berekenen wat je als ouders naar rato kan bijdragen aan de financiële behoefte je kind(eren). Als we die vergelijking hebben gemaakt gaan we een zogenaamde ‘zorgkorting’ toepassen.

VERGELIJKEN:

Als vader heb je bijvoorbeeld een draagkracht van €720 en als moeder van €480. Samen hebben je dan €1.200 draagkracht om de voorzien in de financiële behoefte van je kind(eren). Als we dan verdelen naar rato van draagkracht betekent dit dat de vader (720/1.200)*100 = 60% van de draagkracht heeft en de moeder de resterende 40%. In deze verhouding van draagkracht wordt dan ook in de financiële behoefte van de kinderen voorzien. Dus stel dat de financiële behoefte van de kinderen €1.130 bedraagt, dan zal vader 60% van €1.130, zijnde €678 voor zijn rekening moeten nemen en moeder de resterende €452 (40%).

Zorgkorting toepassen

Zorgkorting is een korting in % op je bijdrage in de financiële behoefte van je kind(eren). De zorgkorting varieert en is afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen bij de betreffende ouder zijn. Hoe meer dagen de kinderen bij je zijn, hoe hoger de zorgkorting.

Waarom passen we een zorgkorting toe? Dat doen we omdat een deel van de financiële behoefte van jullie kind(eren) al in jullie normale huishoudkosten zitten verweven. Denk aan het gebruik van gas/water/licht door jullie kind(eren) en de dagelijkse boodschappen die ze nuttigen. Hoe meer dagen de kinderen bij je zijn, hoe hoger deze kosten zullen zijn en hoe hoger de zorgkorting dus is. De zorgkorting staat dus gelijk aan de extra kosten in de huishouding die je hebt als de kinderen bij jou zijn en mag je van je bijdrage in de kinderbehoefte aftrekken. Deze kosten worden immers al indirect aan de kinderen uitgegeven in de dagen dat ze bij je zijn.

Heb je de kinderen minder dan 1 dag per week, dan geldt een zorgkorting van 5%. Heb je de kinderen gemiddeld 1 dag per week, dan wordt een zorgkorting van 15% toegepast. Bij een gemiddelde van 2 dagen per week kun je uitgaan van een korting van 25%. Bij 3 dagen per week (co-ouderschap) is deze korting 35%.

Voorbeeld berekening

Download hier een voorbeeldberekening van de kinderalimentatie.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig bij het berekenen van de kinderalimentatie, neem dan gerust contact met ons op. Onze LINK juristen zijn experts op het gebied van alimentatie en geven je graag inzicht in dit juridische vraagstuk.

Contact opnemen!

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK