Mediation - Scheidingsbemiddeling - Oss | Link Juristen en Mediators

Zakelijke mediation

Speelt er een zakelijk conflict, bijvoorbeeld tussen maten in een medische maatschap of tussen bepaalde afdelingen in een organisatie? Kies dan voor mediation bij LINK. Onze mediators leggen de LINK naar een gezamenlijk gedragen oplossing!

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Zakelijk conflict? Los het op met LINK

Een zakelijk conflict rust zwaar op de schouders van zowel de organisatie als op die van partijen. Het kost veel tijd, geld en energie. Belangrijk dus om de situatie zo snel mogelijk op te lossen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Zorg dat het niet uit de hand loopt en schakel een mediator in!

Elk zakelijk conflict leent zich in principe voor mediation. Of het nu gaat om onenigheid tussen maten in een medische maatschap, tussen aandeelhouders, tussen bedrijven of verschillende afdelingen binnen een organisatie, elk onderwerp dat van invloed is op de werkrelatie kan worden opgelost met mediation!

Kennis maken?

Mediation helpt!

Als er sprake is van een conflict dat betrokkenen zelf niet meer kunnen oplossen, kan gekozen worden voor mediation. Ervaring leert dat door middel van mediation partijen weer met respect voor elkaars belangen de problemen bespreekbaar kunnen maken en samen kunnen werken aan een gezamenlijk gedragen oplossing.

Mediation heeft een informeel en besloten karakter. Er is geen gedoe met ingewikkelde juridische procedures en datgene wat tijdens een mediation wordt besproken blijft binnenskamers. Een mediator heeft bovendien geheimhoudingsplicht. Gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost, wat er vaak toe leidt dat de verhoudingen tussen elkaar goed blijven.

Meer over mediation

De mediator

De mediator is de gespreksleider tijdens de mediationgesprekken en zorgt ervoor dat de verstoorde communicatie weer op gang komt.  De mediator zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en helpt  om samen te zoeken naar een passende oplossing.

Een mediator heeft inzicht in het gedrag en de manier waarop mensen communiceren in een conflictsituatie en helpt partijen om écht naar elkaar te luisteren. De mediator is onafhankelijk, oordeelt niet en legt de LINK naar een passende oplossing. De mediator bemoeit zich niet inhoudelijk met het conflict en de uitkomst ervan, wat betekent dat de oplossing volledig in handen van de partijen zelf ligt. Heel anders dus dan in een rechtszaak, waarbij de uiteindelijke beslissing uit handen wordt gegeven aan de rechter.

Onze mediators

Gratis intakegesprek!

Wij starten altijd met een vrijblijvend intakegesprek. In een persoonlijke vorm kennis maken met elkaar doen wij graag en kost je helemaal niets. Dit gesprek duurt ongeveer een uurtje en hierin maak je kennis met de professional die je gaat begeleiden. Deze zal de verwachtingen peilen en vertellen wat er precies kan worden verwacht van het proces. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Om jullie volledig te kunnen ontzorgen werken wij samen met diversen specialisten in Oss en omgeving, denk aan advocaten, hypotheekadviseurs, makelaars en taxateurs. Vraag hier dus gerust naar in het intakegesprek.

Maak hier online je afspraak!

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK