Pensioen en scheiden - Link Juristen en Mediators

Pensioen en scheiden

Hoe zit dan nu? Heb je recht op het pensioen van de ex-partner als je gaat scheiden?

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Heb je recht op het pensioen van je partner na de scheiding?

Ja, volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ (WVPS) komt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen voor verevening in aanmerking. Dus als je gaat scheiden dien je een regeling moeten treffen ten aanzien van het opgebouwde ouderdomspensioen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Lees hieronder welke mogelijkheden er zijn.

Contact opnemen?

Meer weten over pensioen en scheiden?

Hieronder treft je de drie mogelijkheden aan. Heb je nog vragen of wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Bel, mail of app ons dan gerust. Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niets.

Afspraak maken

Verevenen: recht op de helft van elkaars pensioen

Pensioen dat valt onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVP) dient als hoofdregel verevend te worden. Verevening houdt in dat er over en weer recht is op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk is opgebouwd.

Je ontvangt dit bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de ander. Dan wordt het te verevenen gedeelte van het pensioen direct op je rekening gestort. Hiertoe dient je wel het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” in te vullen en binnen twee jaar na de scheiding in te dienen bij de pensioenverzekeraar.

In overleg kan hiervan worden afgeweken. Dat is echter alleen mogelijk als beiden hierover overeenstemming bereiken.

Ieder behoud eigen pensioen

Naast de verevening volgens de wet kan je ook ieder je eigen ouderdomspensioen houden en afzien van het pensioen dat door die ander is opgebouwd. Hiervoor wordt vaak gekozen als beide partijen tijdens het huwelijk een ongeveer gelijk inkomen hebben.

Conversie: omzetten in nieuwe zelfstandige pensioenrechten

Je kan er ook voor kiezen om van het door beide opgebouwde ouderdomspensioen twee nieuwe zelfstandige pensioenrechten te maken (conversie). Dit betekent dat je bij de scheiding kiest voor een andere verdeling dan de standaardverevening. Dat kan echter alleen bij een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap, als je ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek instemmen. Conversie is niet mogelijk bij scheiding van tafel en bed.

Bij conversie wordt het deel van het ouderdomspensioen dat na verdeling toekomt aan je ex-partner, samen met het bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Na de conversie heb je beide je eigen ouderdomspensioen en ontvang je dit wanneer je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit in tegenstelling tot de situatie bij verevening waarbij je het pensioendeel van de ander pas krijgt als die ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK