Familiemediation - Link Juristen en Mediators

Familiemediation

Bij familiemediation los je een conflict in een gezin of binnen de familie op onder begeleiding van een mediator. Samen voer je verschillende gesprekken met als doel gezamenlijk tot een oplossing te komen. De mediator begeleidt partijen hierbij en bewaakt het proces.

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Familieconflict? Los het op met LINK

Familieconflicten kunnen ontstaan om tal van redenen. Denk aan onenigheid over een erfenis, een nalatenschap of het familiebedrijf. Bijna altijd gaat een familieconflict gepaard met emoties, onbegrip en wantrouwen. Gebrek aan objectiviteit en miscommunicatie zijn vaak een boosdoener. Jammer, want uiteindelijk missen we het contact met broer, zus, vader, moeder, oom of tante. Zorg dus dat de situatie niet uit de hand loopt en schakel een mediator in.

Ervaring leert dat mediation helpt bij familieconflicten. Emoties komen tot rust, onbegrip gaat over in begrip en wantrouwen in vertrouwen. Gezamenlijk wordt aan een oplossing gewerkt zodat er in de toekomst weer in alle harmonie met elkaar kan worden omgegaan.

Kennis maken?

Complexe situaties

Conflicten binnen familiemediation zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal twee partijen betrokken, bij familiemediation of gezinsbemiddeling zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen samen aan de mediationtafel zitten. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan tafel, als het bijvoorbeeld gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen, zodat je samen tot een oplossing kan komen.

Meer over mediation

Onze werkwijze

Bij een familiemediation gaan we met alle betrokken partijen om de tafel en starten we altijd met een eerste vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Iedereen maakt dan kennis met de mediator die het proces gaat begeleiden. De mediator peilt de verwachtingen en vertelt wat kan worden verwacht van het proces. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Als de klik er is en er voldoende vertrouwen bestaat om te starten met het mediationtraject, zal het eerste mediationgesprek ingepland worden. Voorafgaand aan dit eerste gesprek ondertekenen we eerst de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat jullie specifieke hulpvraag beschreven en wat de spelregels van het mediationtraject zijn, zoals bijvoorbeeld de geheimhouding.

Tijdens het eerste mediationgesprek wordt jullie situatie geïnventariseerd. Waar moeten afspraken over gemaakt worden en waar willen jullie zelf graag afspraken over maken? Op basis hiervan maken samen een plan van aanpak en bepalen we hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zijn. Is er meer ruimte nodig voor emoties? Heeft een bepaald onderwerp meer tijd en aandacht nodig? Jullie bepalen het traject!

Gratis intakegesprek!

Wij starten altijd met een vrijblijvend intakegesprek. In een persoonlijke vorm kennis maken met elkaar doen wij graag en kost je helemaal niets. Dit gesprek duurt ongeveer een uurtje en hierin maak je kennis met de professional die je gaat begeleiden. Deze zal de verwachtingen peilen en vertellen wat er precies kan worden verwacht van het proces. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Om jullie volledig te kunnen ontzorgen werken wij samen met diversen specialisten in Oss en omgeving, denk aan advocaten, hypotheekadviseurs, makelaars en taxateurs. Vraag hier dus gerust naar in het intakegesprek.

Maak hier online je afspraak!

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK