Partneralimentatie, hoe zit dat? | LINK Juristen en Mediators

Partneralimentatie, hoe zit dat?

Als je gaat scheiden stopt je huwelijk, maar niet de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Dit noemen we partneralimentatie. Waar het van afhangt of één van jullie hier recht op heeft leggen we je hieronder uit.

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Heb ik recht op partneralimentatie?

De Nederlandse wet bepaalt dat uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap een onderhoudsverplichting van een ex-partner kan voortvloeien. Dat betekent dat als een van de twee na de scheiding niet genoeg inkomsten heeft om van te leven de ander moet bijdragen in deze kosten. Of er na je scheiding een verplichting bestaat om partneralimentatie te betalen of dat je hier juist recht op hebt hangt onder andere af van jullie draagkracht, behoefte en behoeftigheid.

Meer weten?

Maatwerk

Omdat de hoogte van de partneralimentatie niet wettelijk is vastgelegd, is het vaststellen van het alimentatiebedrag maatwerk. Samen zal je hier afspraken over moeten maken. Er wordt doorgaans wel een vuistregel gehanteerd om de behoefte aan partneralimentatie globaal te begroten. De vuistregel sluit aan bij het netto te besteden gezinsinkomen van jullie samen voordat je uit elkaar ging en wordt ook wel de Hofnorm genoemd. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat een onderhoudsplicht (het betalen van partneralimentatie) enkel bestaat als je ex-partner niet of niet voldoende in eigen levensonderhoud kan voorzien.

Berekening nodig?

Draagkracht, behoefte en behoeftigheid

Bestaat er bij één van jullie behoefte aan het ontvangen van partneralimentatie? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de mate waarin jullie ieder in jullie eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een onderhoudsplicht bestaat namelijk alleen als je niet in je eigen levensonderhoud kan voorzien na de scheiding.

Bij de beoordeling van de behoefte aan partneralimentatie houden we rekening met alle relevantie omstandigheden, zoals de mate van welstand waarin jullie hebben geleefd als partners en de kosten van levensonderhoud na jullie scheiding. We kijken naar jullie inkomsten, ook die uit een eventueel vermogen, waarbij we onder inkomsten verstaan jullie daadwerkelijke inkomsten als ook de in redelijkheid te verwerven inkomsten. Als er geen inkomsten zijn, houden we rekening met de redelijke mogelijkheden om inkomsten te verwerven (verdiencapaciteit). Daarbij zijn van belang, je opleiding, je werkervaring, de geboden tijd om werk te zoeken, je gezondheid en eventuele zorg voor kinderen.

In geval er sprake is van vermogen, kan het onder omstandigheden redelijk zijn dat je op dit vermogen inteert, in plaats van dat je een partneralimentatie ontvangt. Ook een nieuwe relatie kan behoefte verlagend werken. Uitgangspunt bij de keuze of de noodzaak om uit elkaar te gaan, is de verantwoordelijkheid om voortaan zoveel mogelijk zelf te voorzien in je eigen levensonderhoud, zo bepaalde een rechter in Rotterdam in een alimentatiezaak (ECLI:NL:RBROT:2021:9081). 

Billijkheidstoets

Naast de hierboven genoemde financiële maatstaven: behoefte, behoeftigheid en draagkracht, kunnen ook niet-financiële factoren van belang zijn bij de beoordeling van partneralimentatie. Deze factoren zijn niet in de wet vastgelegd, maar in de rechtspraak ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongelijke rolverdeling tussen werk en de zorg voor kinderen waardoor er bij één van jullie een lagere verdiencapaciteit is ontstaan. Er geldt dus ook een zogeheten billijkheidstoets op grond waarvan er bijvoorbeeld in het geheel geen recht bestaat op partneralimentatie. Denk ook aan een zeer kort huwelijk.

Fiscaal voordeel

Tot slot is nog van belang dat de betaler van de partneralimentatie deze kan aftrekken. Dit fiscale voordeel wordt echter bij het te betalen alimentatiebedrag opgeteld zodat er per saldo geen voordeel is, maar ook geen nadeel. De ontvanger dient op zijn of haar beurt weer belasting te betalen over de ontvangen partneralimentatie.

Meer weten?

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK