Herberekenen van de alimentatie - Wijzigen de omstandigheden?

Herberekenen van de alimentatie

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Herberekenen van de alimentatie

Wijzigen de omstandigheden?

Vanwege gewijzigde omstandigheden kan een uitspraak van de rechter of een overeenkomst over alimentatie door de rechter of in onderling overleg tussen partijen worden gewijzigd. Er dient sprake te zijn van een wijziging van de omstandigheden ten opzichte van de situatie zoals die gold ten tijde van de uitspraak of de overeenkomst. Echter niet iedere wijziging van omstandigheden is voldoende voor (gerechtelijke) wijziging van de alimentatie. Onze deskundige juristen en mediators adviseren je graag hierin. Maak daarvoor geheel vrijblijvend een afspraak via de website.

Fotografie: Rosalie Voortman

Jurist berekent alimentatie

Wat kan aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te berekenen?

Een door de rechter vastgestelde alimentatie kan in een latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken. Hetzelfde geldt voor alimentatie die in onderling overleg tussen partijen is overeengekomen en in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd.

Een wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld een wijziging in de financiële omstandigheden zijn, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of zelfs faillissement.

Ook kan een wijziging in persoonlijke omstandigheden kan een reden zijn voor het wijziging van een eerder vastgestelde alimentatie. Te denken valt aan samenwoning van de alimentatieplichtige partij. Hierdoor kunnen een aantal lasten met de nieuwe partner worden gedeeld en ontstaat mogelijk meer draagkracht voor alimentatie.

Het alimentatiebedrag kan mogelijk ook gewijzigd worden als bij de eerdere vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.

Niet-wijzigingsbeding

Ingeval jullie hebben afgesproken of zijn overeengekomen dat er geen alimentatie verschuldigd is, dan kan daaraan een niet-wijzigingsbeding gekoppeld zijn. Dit geldt voor zowel partneralimentatie, als – onder bepaalde omstandigheden – voor kinderalimentatie. Een dergelijk beding houdt in dat de alimentatieafspraak tussen jullie niet gewijzigd kan worden, ook niet als er nadien sprake is van een wijziging van omstandigheden. Wijziging van het alimentatiebedrag kan bij een overeengekomen niet-wijzigingsbeding alleen plaatsvinden in geval van een dusdanig ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden.

Meer informatie

Willen jullie je situatie graag voorleggen aan een deskundige bel of mail ons dan gerust. Wij helpen jullie graag verder. Je kan nu ook heel gemakkelijk via de website zelf alvast een afspraak inplannen in onze agenda. Kennismaken doen we graag en is geheel vrijblijvend en kosteloos. Klik hier om een afspraak te maken.

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK