Nadeelcompensatie - Link Juristen en Mediators

Nadeelcompensatie?

Burgers en bedrijven kunnen in aanmerking komen voor nadeelcompensatie als er sprake is van schade door overheidshandelen die niet het gevolg is een planologisch besluit. Denk bijvoorbeeld aan het intrekken van een vergunning of aan de schade van een ondernemer door een wegafsluiting wegens wegonderhoud. Wanneer zijn winkel onbereikbaar is, lijdt hij schade door rechtmatig handelen van de overheid.

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Nadeelcompensatie advisering

Onze LINK juristen hebben veel ervaring en expertise op het gebied van nadeelcompensatie. Wij kunnen overheden en particulieren bijstaan in de procedures, adviseren als schadedeskundige, optreden als beoordelingscommissie en adviseren over de behandeling en toetsing van nadeelcompensatie verzoeken. Staan er nog vragen open over een bestaande nadeelcompensatie dan kunnen wij voorzien in een ‘second opinion’.

Neem ook gerust contact met ons op als je bijvoorbeeld vragen hebt over bijvoorbeeld de procedure, het normaal maatschappelijk risico en/of actieve- en passieve risicoaanvaarding.

Contact opnemen!

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD)

Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. In het register zijn deskundigen opgenomen die:

– deskundig zijn op hun eigen vakgebied
– voldoende geschoold zijn als gerechtelijk deskundige
– hun kennis (vakkennis én juridische kennis) op peil houden door permanente educatie.

LRGD registratie

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK