Planschade - Link Juristen en Mediators

Planschade?

Een nieuw bestemmingsplan maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat er een appartementencomplex achter je woning wordt gebouwd. Er kan dan schade optreden door bijvoorbeeld een vermindering van de privacy en een verslechtering het uitzicht, waardoor de waarde van je woning daalt. Lees hieronder hoe wij hierin kunnen adviseren!

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Planschade advisering

Wij kunnen overheden en particulieren bijstaan in planschadeprocedures, adviseren als schadedeskundige, optreden als planschadebeoordelingscommissie en adviseren over de behandeling en toetsing van planschadeverzoeken.

Ook kun je bij ons terecht voor een ‘planschaderisicoanalyse’ of ‘quickscan’ om de eventuele kans op planschade in een vroeg stadium van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk te krijgen. Staan er nog vragen open over een bestaande planschade dan kunnen wij voorzien in een ‘second opinion’.

Neem ook gerust contact met ons op als je bijvoorbeeld vragen hebt over bijvoorbeeld de procedure, het normaal maatschappelijk risico en/of actieve- en passieve risicoaanvaarding.

Contact opnemen!

Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)

Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. In het register zijn deskundigen opgenomen die:

– deskundig zijn op hun eigen vakgebied
– voldoende geschoold zijn als gerechtelijk deskundige
– hun kennis (vakkennis én juridische kennis) op peil houden door permanente educatie.

LRGD registratie

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK