Ouderschapsplan opstellen, hoe dan? | LINK juristen en mediators te Oss

Ouderschapsplan opstellen, hoe dan?

In deze blog zetten wij de belangrijkste zaken die komen kijken bij het opstellen van een ouderschapsplan voor je op een rij. Heb je na het lezen nog vragen of wil je gewoon wat meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op!

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is het document waarin je als ouders de afspraken vastlegt over de uitoefening van het ouderschap als je gaat scheiden of uit elkaar gaat. Dan gaat het niet alleen om allerlei praktische zaken als; waar gaan de kinderen wonen of hoe is de omgang geregeld? Maar ook om omgangsvormen zoals; hoe ga je elkaar informeren over belangrijke zaken ten aanzien van de kinderen en hoe borg je dat je respectvol met elkaar blijft omgaan?

De afspraken in het ouderschapsplan vormen de basis van het leven van de kinderen na de scheiding. Belangrijk dus om hier goed over na te denken met elkaar!

Hulp nodig?

Verplicht!

Ook de rechter hecht veel waarde aan de belangen van een kind. Een ouderschapsplan wordt daarom ook, als er minderjarige kinderen bij een scheiding betrokken zijn, aan de scheiding toegevoegd en bekrachtigd door de rechter. Dus als je gaat scheiden (en dan hebben we het over ouders die getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen met gezamenlijk gezag) en kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen. Het is belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn na de scheiding, dat biedt ze stabiliteit. De gemaakte afspraken in het ouderschapsplan geven ze houvast en duidelijkheid en vormen de basis van hun leven met gescheiden ouders. Probeer dan ook altijd vanuit de kinderen te denken als je samen afspraken maakt.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

In principe bepaal je als ouders zelf wat je belangrijk vindt en welke afspraken je graag wil vastleggen. De wet stelt echter wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • Hoe kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • Hoe de zorg en opvoeding is verdeeld (co-ouderschap of bijvoorbeeld een omgangsregeling);
  • Hoe en hoe vaak je elkaar informeert;
  • Hoe je samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze;
  • En de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Verder staat het je vrij om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat je als ouders belangrijk vindt in de opvoeding. Bepaalde regels over bedtijden en/of huiswerk of hoe je omgaat met nieuwe partners of verhuisplannen.

Gratis handleiding ouderschapsplan!

Wil jij graag de handleiding ontvangen voor de ‘ingrediënten’ van je ouderschapsplan? Laat hieronder dan je naam en e-mailadres achter en ontvang de gratis download.

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan?

Er verandert veel in het gezin wanneer je gaat scheiden of uit elkaar gaat en voor kinderen is de impact meestal erg groot. Het is dan ook belangrijk dat er in deze situatie naar ze wordt geluisterd. Belangrijk is het daarom dat kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan worden betrokken. Natuurlijk wel op een manier die bij hun leeftijd past. Door de zaken uit het plan samen te bespreken krijgen kinderen de mogelijkheid om te praten over de scheiding en zich te uiten. Daarnaast kunnen kinderen die oud genoeg zijn ook zelf aangeven wat zij belangrijk vinden. Ze voelen zich dan gehoord en gewaardeerd.

Updaten!

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer je een andere baan met een ander inkomen krijgt, gaat verhuizen of een nieuwe relatie krijgt. Het kan ook zijn dat de kinderalimentatie niet meer passend is of dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor school, ziekte of zorg. In beginsel is het dan handig om het ouderschapsplan zo op te stellen dat het mee kan groeien met de kinderen en de veranderende omstandigheden. Je ontkomt er echter niet aan dat op enig moment al die veranderingen vragen om een update van je ouderschapsplan! Dat hoeft echter niet ingewikkeld te zijn:

  • loop samen door het ouderschapsplan heen;
  • markeer de onderdelen die een aanpassing nodig hebben;
  • probeer hier samen nieuwe afspraken over te maken;
  • zet de nieuwe afspraken op papier met datum en handtekening;
  • en hecht dit document aan het originele ouderschapsplan!

Hulp inschakelen

Kom je er samen niet helemaal uit? Lukt het niet om met elkaar tot afspraken te komen? Geen zorgen, wij kunnen jullie hier uitstekend in ondersteunen. Mail of bel ons gerust als je wat hulp kunt gebruiken. Je kan hieronder ook heel gemakkelijk zelf een afspraak plannen in onze agenda voor een gratis intakegesprek of gratis vragenuurtje!

Maak hier online je afspraak!

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK