Pensioen & Scheiden - Link Juristen en Mediators

Pensioen & Scheiden

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Pensioen & Scheiden

Hoe zit dat?

Heb  je recht op het opgebouwde pensioen van je partner na de scheiding?

Ja, volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ (WVPS) komt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen voor verevening in aanmerking.

Zitplek in woonkamer met zicht op de tuin
Ieder de helft van elkaars pensioen

Verevenen

Verevenen houdt in dat ieder van jullie, van het pensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd, de helft krijgt. Je ontvangt het bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de ander. Dan wordt het te verevenen gedeelte van het pensioen direct op je rekening gestort. Hiertoe dient je wel het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” in te vullen en binnen twee jaar na de scheiding in te dienen bij de pensioenverzekeraar.

Afstand doen

Naast de verevening volgens de wet kan je ook ieder je eigen pensioen houden en afzien van het pensioen dat door die ander is opgebouwd. Hiervoor wordt vaak gekozen als beide partijen tijdens het huwelijk een ongeveer gelijk inkomen hebben.

Omzetten in nieuwe zelfstandige pensioenrechten

Conversie

Je kan er ook voor kiezen om van het door jullie beide opgebouwde pensioen twee nieuwe zelfstandige pensioenrechten te maken (conversie). Dit betekent dat je bij de scheiding kiest voor een andere verdeling dan de standaardverevening. Dat kan echter alleen bij een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap, als je ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek instemmen. Conversie is niet mogelijk bij scheiding van tafel en bed. Bij conversie wordt het deel van het ouderdomspensioen dat na verdeling toekomt aan je ex-partner, samen met het bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Na de conversie hebben je beide je eigen ouderdomspensioen en ontvang je dit wanneer je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit in tegenstelling tot de situatie bij verevening waarbij je het pensioendeel van de ander pas krijgt als die ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De gemaakte afspraken

Vastleggen

De gemaakte afspraken over conversie moeten wel vastgelegd worden in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Als je hiervoor kiest moet het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” door jullie beide worden ondertekend. De pensioenuitvoerder moet ook met jullie verzoek instemmen. Accepteert de pensioenuitvoerder jullie afspraken, dan is de conversie definitief en kan die niet meer worden teruggedraaid.

Bij groot leeftijdsverschil

Voordelen conversie

Een voordeel is dat de financiële band tussen jullie bij conversie definitief is verbroken. Ook als je het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, krijg je een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, waardoor je niet meer afhankelijk bent van de leeftijd of het in leven zijn van je ex. Een argument om voor conversie te kiezen kan liggen in een groot leeftijdsverschil tussen jullie als partners. Als je moet wachten tot de ander met pensioen is voordat je je pensioen krijgt kan dit erg nadelig zijn als je ex veel jonger is. Een eigen pensioenrecht is dan de uitkomst. Als je het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, loop je ook geen risico’s als je ex kiest voor een vervroegde of verlate ingang van het ouderdomspensioen of verhuizing naar het buitenland met een overdracht van het pensioen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar.

Nadelen conversie

Een nadeel is als je het pensioen zelf hebt opgebouwd en je ex komt eerder te overlijden dan jij, dan ontvang je niet meer je volledige ouderdomspensioen. Het afgestane deel van het ouderdomspensioen krijg je namelijk niet terug. Enkel het bij de conversie afgesproken deel van het huwelijkse of partnerschaps- ouderdomspensioen blijft over.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die je kunt krijgen als je partner overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die je kan krijgen als je ex komt te overlijden. Dit heet een bijzonder nabestaandenpensioen, omdat je ten tijde van het overlijden van je ex al gescheiden bent. Bij conversie wordt het bijzonder nabestaandenpensioen ook mee omgezet in de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Wil je weten wat wij hierin voor jullie kunnen betekenen?  Klik dan hier om vrijblijvend een afspraak te maken.

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK