Alimentatie herberekenen - Wijzigen de omstandigheden?

Alimentatie herberekenen

Als je al een tijdje uit elkaar bent kunnen er situaties ontstaan op grond waarvan de alimentatie moet worden herberekend. Lees hieronder welke omstandigheden aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te bepalen.

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Alimentatie herberekenen

Op het moment dat jij en je partner uit elkaar gaan moet je financiële zaken met elkaar regelen. Het berekenen van alimentatie is daar een onderdeel van. De hoogte van de alimentatie is onder meer afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen tijdens je relatie, maar ook van het huidige inkomen van jou en je ex-partner. Bij de berekening van kinderalimentatie wordt ook rekening gehouden met de verdeling van de zorg voor de kinderen.

Als je al een tijdje uit elkaar bent kunnen er situaties ontstaan op grond waarvan de alimentatie moet worden herberekend. Gewijzigde omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de reeds gemaakte alimentatieafspraken te wijzigen. Er moet dan wel sprake zijn van een wijziging van de omstandigheden ten opzichte van de situatie zoals die gold toen jij en je ex-partner uit elkaar gingen. Echter niet iedere wijziging van omstandigheden is voldoende voor het wijziging van de alimentatie.

Je mag samen met je ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Kom je er samen niet uit? Onze deskundige juristen en mediators adviseren je graag hierin.

Alimentatieberekening nodig?

Wat kan aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te berekenen?

Een door de rechter vastgestelde alimentatie kan in een latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken. Hetzelfde geldt voor alimentatie die jullie in onderling overleg (eventueel met tussenkomst van een mediator) zijn overeengekomen en in het (echt)scheidingsconvenant hebben vastgelegd.

Een wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld zijn als je inkomen substantieel verandert bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of zelfs faillissement. Maar ook als jij of je ex gaat samenwonen of een kind krijgt met een nieuwe partner. Hierdoor kunnen mogelijk een aantal lasten met die nieuwe partner worden gedeeld en ontstaat er meer draagkracht voor alimentatie. Soms vormen veranderingen in de (fiscale) wetgeving aanleiding om de alimentatie te herberekenen. Het alimentatiebedrag kan mogelijk ook gewijzigd worden als bij de eerdere vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.

 


LEES OOK:

Hoe wordt de kinderalimentatie vastgesteld?

Partneralimentatie, hoe zit dat?

Niet-wijzigingsbeding

Ingeval jullie hebben afgesproken of zijn overeengekomen dat er geen alimentatie verschuldigd is, dan kan daaraan een niet-wijzigingsbeding gekoppeld zijn. Dit geldt voor zowel partneralimentatie, als – onder bepaalde omstandigheden – voor kinderalimentatie. Een dergelijk beding houdt in dat de alimentatieafspraak tussen jullie niet gewijzigd kan worden, ook niet als er nadien sprake is van een wijziging van omstandigheden. Wijziging van het alimentatiebedrag kan bij een overeengekomen niet-wijzigingsbeding alleen plaatsvinden in geval van een dusdanig ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden.

Indexeren van de alimentatie

Ieder jaar worden alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, verhoogd met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering voor 2023 is vastgesteld op 3,4%. Deze verhoging van het alimentatie bedrag geldt zowel voor alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld als voor alimentatie die jullie in onderling overleg hebben afgesproken. Dus heb je samen met je ex in het convenant of het ouderschapsplan afgesproken dat je jaarlijks de alimentatie indexeert dan ben je verplicht om dit te doen. Staat er in het convenant of het ouderschapsplan dat wordt afgezien van deze wettelijke indexering, dan hoef je je het uiteraard niet te doen.

Meer info

Wil je jouw situatie graag voorleggen aan een deskundige? Maak daarvoor dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze deskundigen. Wij helpen je graag verder.

Afspraak maken!

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK